Motoare electrice curent alternativ

Motoare electrice curent alternativ

Descriere: 

MaÈ™inile electrice asincrone sunt cele mai utilizate maÈ™ini în acÈ›ionările cu maÈ™ini de curent alternativ. S-au dat mai multe definiÈ›ii în ceea ce priveÈ™te maÈ™ina electrică asincronă. Două dintre cele mai folosite definiÈ›ii din domeniul acÈ›ionărilor electrice sunt:
1.O maÈ™ină asincronă este o maÈ™ină de curent alternativ pentru care viteza în sarcină È™i frecvenÈ›a reÈ›elei la care este legată nu sunt într-un raport constant.
2.O maÈ™ină este asincronă dacă circuitului magnetic îi sunt asociate două sau mai multe circuite ce se deplasează unul în raport cu celălalt È™i în care energia este transferată de la partea fixă la partea mobilă sau invers prin fenomenul inducÈ›iei electromagnetice.

O caracteristica a maÈ™inilor asincrone este faptul că viteza de rotaÈ›ie este puÈ›in diferită de viteza câmpului învârtitor, de unde È™i numele de asincrone. Ele pot funcÈ›iona în regim de generator (mai puÈ›in răspândit) sau de motor. Cea mai largă utilizare o au ca motoare electrice (în curent trifazat), fiind preferate față de celelalte tipuri de motoare prin construcÈ›ia mai simplă (deci È™i mai ieftină), extinderea reÈ›elelor de alimentare trifazate È™i prin siguranÈ›a în exploatare.

La aceste motoare, viteza scade puțin cu sarcina; din acest motiv caracteristica lor mecanică se numește caracteristică tip derivație.

Motoarele asincrone se folosesc în acÈ›ionările în care se cere ca turaÈ›ia să nu varieze cu sarcina: maÈ™ini-unelte obiÈ™nuite, ventilatoare, unele maÈ™ini de ridicat, ascensoare, etc.

Tipuri :

- Motoare electrice de uz general

- Motoare electrice antiexplozive

- Motoare electrice pentru instalatii de ridicat  

- Alte motoare electrice asincrone